Щоб «не плакали» ваші гроші: поліція Хмельниччини попереджає про телефонних шахраїв

Чи то людям легко даються гроші, чи вони звикли вірити геть усім, чи просто легковажні та  не  звертають увагу на повідомлен­ня   про шахраїв, які навіть  по ­те­ле­фо­ну видурюють  у своїх   же­ртв гроші ? Важко дати відповідь. Але саме завдячуючи таким,  аферисти часто  почуваються, як риби у воді.

Дня­ми на приманку  шахраїв  повелася доволі не молода жін­ка, яка  з власної волі позбулася 200 тисяч гривень.

«Так, до 61-річ­ної жін­ки за­те­ле­фо­ну­вав не­ві­до­мий і пред­ста­вив­ся опе­ра­то­ром мо­біль­но­го зв’яз­ку. Шах­рай зап­ро­по­ну­вав під­клю­чи­ти пос­лу­гу елек­трон­ної сім-кар­тки. По­тер­пі­ла ви­ко­на­ла вка­зів­ки шах­рая, піс­ля чо­го її но­мер бу­ло заб­ло­ко­ва­но. Піз­ні­ше уже в бан­ку жін­ка діз­на­лась, що з її кар­тко­вих ра­хун­ків зник­ло по­над 200 ти­сяч гри­вень», — заз­на­чають в Хмель­ницькому район­ному уп­равлін­ні по­лі­ції.

Відтак лише зараз  потерпіла зрозуміла, що своїх грошей  скоріш за все не повернути. Звісно, по­лі­цей­ські за да­ним фак­том від­кри­ли кри­мі­наль­не про­вад­ження, але,  зазвичай, вста­нов­ити  шахраїв дуже складно, оскільки вони можуть перебувати  на тимчасово окупованих територіях, або  навіть в іншій ­країні. Тому варто прислухатись   до порад  пра­во­охо­рон­ців, які щодня   зак­ли­ка­ють ос­те­рі­га­ти­ся те­ле­фон­них шах­ра­їв. Адже  вони  мо­жуть пред­ста­вля­ти­ся будь­-ким: опе­ра­то­ром те­ле­ком­па­нії, бан­кі­ром, пра­ців­ни­ком дер­жуста­но­ви, волонтером. Тож перед тим як ви­ко­ну­ва­ти будь­-які вка­зів­ки по те­ле­фо­ну, пе­ре­ві­ряйте  ін­форма­цію, щоб  впевн­и­ти­сь, що ви  не потрапили в пастку до шахраїв.

Євген Ковтун

Back to top button