«Бізнесмен на довірі»: у Хмельницькому судитимуть молодика, який виманював в людей гроші, обіцяючи роботу за кордоном

28-річний хмельничанин ошукував людей, обіцяючи працевлаштування на заводах та фабриках  Німеччини. Ого­ло­шен­ня про свої пос­лу­ги чо­ло­вік роз­мі­щу­вав  в інтернеті.  Клієнтам обіцяв оформлення усіх необхідних документів, але го­лов­ною умо­вою ставив  пов­ну пе­ред­пла­ту. Аби люди не сумнівались в його можливостях та добропорядності, шахрай з допомогою комп’ютерних програм підробляв документи і від­прав­ляв їх  на електронну адресу за­мов­ни­кам. Та щойно кошти падали на його рахунок,він переставав виходити на зв’язок зі своїми жертвами.

«Бізнесмена на довірі» викрили  поліцейські Хмель­ницько­го рай­уп­равлін­ня по­лі­ції. За міс­цем його про­жи­ван­ня під час про­веденняи сан­кці­оно­ва­ниж об­шуків, правоохоронці ви­лу­чи­ли мо­біль­ні тер­мі­на­ли, комп’ютер­ну тех­ні­ку, на якій за­фік­со­ва­ні фак­ти про­тип­равної ді­яль­нос­ті, бан­ківсь­кі кар­ти, на які по­тер­пі­лі пе­ре­ра­хо­ву­ва­ли гро­шо­ві кош­ти, а та­кож сім-кар­тки різ­них мо­біль­них опе­ра­то­рів.

За ч. 1 ст. 190 (Шах­рай­ство) та ч. 1 ст. 358 (Під­роблен­ня до­ку­мен­тів, пе­ча­ток, штам­пів та блан­ків) ККУ, хмельничанину повідомили про підозру. Наразі ­су­до­ве роз­слі­ду­ван­ня за­вер­ше­но. За про­це­су­аль­но­го ке­рів­ниц­тва про­ку­ра­ту­ри об­ви­ну­валь­ний акт сто­сов­но молодика ске­ро­ва­но до суду.

Ольга Сєргєєва

Back to top button