На Хмельниччину прибув евакуаційний потяг із Донеччини

17 сер­пня у міс­ті Хмель­ницько­му ря­ту­валь­ни­ки Го­лов­но­го уп­равлін­ня ДСНС у Хмель­ницькій об­ласті разом з лікарями швидкої допомоги зус­трі­ли на залізничному вокзалі чер­го­вий ева­ку­ацій­ний по­тяг із меш­канця­ми До­неч­чи­ни серед яких чимало хворих та літніх людей з обмеженими фізичними можливостями.

«Сю­ди при­бу­ли лю­ди, які зму­ше­ні бу­ли за­ли­ши­ти свої до­мів­ки че­рез вій­ну та шу­ка­ти при­хис­тку у гро­ма­дах на­шої об­ласті», — по­ві­до­ми­ла прес­служ­ба ГУ ДСНС у Хмель­ниць­кій об­ласті  на своїй сторінці у фейсблук­.

Фа­хів­ці ДСНС до­по­мог­ли евакуйованим  вий­ти з по­тя­га,пе­ре­нес­ти ре­чі, діс­та­тись ав­то­мо­бі­ля швид­кої, а та­кож на­да­ли їм пси­хо­ло­гіч­ну та медичну  до­по­мо­гу. Да­лі до­неч­чан  влаш­ту­ють у міс­цях три­ва­ло­го про­жи­ван­ня.

Вікторія Катрич.

 

Back to top button