З метою впорядкування та належної організації діяльності у сфері поводження з побутовими відходами на території Хмельницької міської територіальної громади оголошується конкурс із визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Хмельницької міської територіальної громади.

Інформація про організатора конкурсу: Виконавчий комітет Хмельницької міської ради.

м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3, 29013

Місце знаходження: 29007, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 1, каб. 201

Місце і час проведення конкурсу: Дата: 07.04.2023; Час: 10.00

Посадова особа організатора конкурсу, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками:

Циб Тетяна Михайлівна – начальник відділу з благоустрою управління комунальної інфраструктури, тел. (0382) 65 64 62;

Підстава для проведення конкурсу: Рішення двадцять четвертої сесії Хмельницької міської ради від 10.02.2023 № 23 «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Хмельницької міської територіальної громади».

Кваліфікаційні вимоги до учасників: Для участі у конкурсі учасник повинен надати документи, що підтверджують його відповідність кваліфікаційним вимогам:

1) наявність матеріально-технічної бази:

– надається довідка довільної форми що містить інформацію про технічний потенціал суб’єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб’єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);-довідка довільної форми про можливість здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів;

– довідка довільної форми про підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів; – довідка довільної форми про наявність/відсутність системи контролю руху спеціально обладнаних транспортних засобів під час збирання та перевезення побутових відходів; – технічні паспорти на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

– довідка довільної форми про наявність/відсутність охорони спеціально обладнаних транспортних засобів;

– найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації.

– надається довідка довільної форми про можливість впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів та організацію його вивезення.

2) вартість надання послуг з вивезення побутових відходів:

– учасник надає:

– конкурсну пропозицію, в якій вказує: вартість послуги з поводження з побутовими відходами для багатоквартирних будинків, одноквартирних будинків з присадибною ділянкою, підприємств, установ та організацій; вартість послуги з вивезення великогабаритних відходів;

– вартість послуги з вивезення рідких відходів;

– розрахунки економічно обґрунтованих планових витрат для формування тарифу на послуги з вивезення побутових відходів, відповідно до постанови КМУ від 26.07.2006 № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів».

3) досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів:

– довідку довільної форми про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів не менше двох років;

– довідку довільної форми про обсяги надання послуг зі збирання та перевезення побутових відходів за останній рік;

– довідку довільної форми, що містить інформацію про кількість відходів, залучених учасником до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення;

4) наявність працівників відповідної кваліфікації:

– надається довідка за підписом керівника щодо наявності в штаті підприємства відповідних спеціалістів (водіїв, вантажників);

– надаються довідки про проходження водіями медичного огляду;

– довідку, яка містить відомості про відсутність або наявність (із зазначенням кількості) порушень правил безпеки дорожнього руху водіями спеціально обладнаних транспортних засобів під час надання послуг з вивезення побутових відходів за 2022 рік;

5) наявність фінансової спроможності:

– оригінал або нотаріально засвідчена копія довідки з обслуговуючого банку (банків) про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами станом на останню дату подання фінансової звітності;

– належним чином засвідчена учасником копія балансового звіту за останній звітний період;

– належним чином засвідчена учасником копія звіту про фінансові результати за останній звітний період;

– належним чином засвідчена учасником копія звіту про рух грошових коштів за останній звітний період; належним чином завірені копії балансу, звіту про фінансові результати та звіту про рух грошових коштів подаються за той звітний період, який на момент подання пропозиції був уже поданий в органи статистики;

– оригінал або нотаріально завірені копії довідок відповідних органів державної податкової служби і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами за єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

6) вартість надання послуг (розрахунки економічно обґрунтованих планових витрат для формування тарифу на послуги з вивезення побутових відходів), відповідно до постанови КМУ від 26 липня 2006 р. N 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів»;

– надається план заходів відносно удосконалення роботи по вивезенню відходів, з урахуванням необхідності проведення робіт із ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території лоту;

7) розроблений графік вивезення побутових відходів.

Усі конкурсні пропозиції, які відповідають установленим кваліфікаційним вимогам, та за відсутності інших, передбачених законодавством та цією конкурсною документацією, підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки.

Спосіб, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій: конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція, а також згода на розкриття конверта з конкурсною пропозицією.

Місце подання конкурсних пропозицій: 29007, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 1, каб. 201, з 9.00 до 16.00.

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій: Дата: 07.04.2023, Час: до 09.00.

Територія надання послуг: (Лот №1): Площа території міста Хмельницького, обмежена з півночі землями Олешинського старостинського округу ХМТГ та Лісогринівецької сільської громади. Східна межа міста обмежена землями Давидковецького та Копистинського старостинського округу ХМТГ. Південна частина межує з землями Копистинського старостинського округу ХМТГ до вул. Проектна 10 і далі по вул. Проектній до річки Кудрянка, далі по річці Кудрянка та ставках на ній до західної межі земель Розсошанської сільської громади. З заходу територія обмежена землями Шаровечківського старостинського округу ХМТГ та Чорноострівської сільської громади – орієнтовно 90 000 м2;

– житловий фонд представлений 1847 багатоповерховими та 11090 одноповерховими житловими будинками;

– протяжність шляхів з твердим покриттям – 429,2 км; – відстань від центру території до полігону – 12 км.

Територія надання послуг: (Лот №2): Площа території, до складу якої входять території сіл: Шаровечка, Мацьківці, Малашівці, Волиця, Климківці та Водички – орієнтовно 43 000 м2

– житловий фонд представлений 12 багатоповерховими та 2199 одноповерховими житловими будинками; – протяжність шляхів з твердим покриттям – 104,6 км; – відстань від центру території до полігону – 18 км.

Територія надання послуг: (Лот №3): Площа території, до складу якої входять землі сіл: Давидківці, Бахматівці, Пирогівці, Пархомівці, Прибузьке – 31 500 м2.

– житловий фонд представлений 36 багатоповерховими та 2409 одноповерховими житловими будинками; – протяжність шляхів з твердим покриттям – 118,2 км; – відстань від центру території до полігону – 33 км.

Орієнтовний річний обсяг послуг з вивезення побутових відходів з урахуванням великогабаритних відходів становить:

– по лоту № 1 – 869 033 м³;

– по лоту № 2 – 12 162,2 м³; – по лоту № 3 – 10 026,31 м³

Характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об’єктів поводження з побутовими відходами: На території Хмельницької міської територіальної громади за адресою: пр..Миру, 7, м. Хмельницький, розташований полігон твердих побутових відходів.

  1. Паспорт місця видалення відходів № 39 від 24.09.2003 року
  2. Державний акт на право постійного користування землею II-XM № 000538.
  3. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права ЕАТ № 604810
  4. Потужність: 100 тис. тонн на рік.

Докладніше – тут.https://khm.gov.ua/uk/content/povidomlennya-pro-provedennya-konkursu-z-vyznachennya-vykonavcya-poslug-z-vyvezennya-3

Back to top button